طول مطالعه: 5 دقیقه

سال 1959، گزارش مخصوص شماره 475 درتارخ سیزدهم جولای که به داستان موفقیت شرکت جنرال موتور میپردازد، منتشر شد. سال 1981 دومین کنفرانس ملی در دهلی­نو و در سال 1982 سومین کنفرانس ملی در بنگلور برگزار شد. سال 1991 هشتمین کنفرانس ملی در بمبئی برگزار شد. در سال 1996، گزارشی تحت عنوان «مرگ ناشی از افزایش اطلاعات» چاپ و منتشر شد و به دنبال آن گزارش «خیره به رایانه» در سال 1997 انتشار یافت. افزایش پیوسته هزینه­های اجرایی و توسعه روز افزون فن­آوری، حذف آن بخش از هزینه­ها را که نقشی در ارتقای کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیر ضروری می­باشند، الزامی ساخته است.

ابرتورم جهانی

گذشته از این، امکانات صرفه­جویی در هزینه­های یک پروژه اجرایی نیز در مراحل مختلف آن تفاوتهای بسیار پیدا می­کند. با آنکه روش مهندسی ارزش را می­توان در تمام مراحل یک پروژه اجرایی به کارگرفت، بیشترین مزایای آن زمانی حاصل می شود که در نخستین مراحل برنامهریزی و طراحی، به کار گرفته شود. مهندسی ارزش در چارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای فعالیتها توجه می­کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی­داند. در طول این سالها، کشورهای مختلفی مانند آمریکا ، کانادا ، انگلستان، استرالیا، ژاپن ، فرانسه ،آلمان، هنگکنگ، هند، کره ، کشورهای اسکاندیناوی و حتی برخی از کشورهای خاور میانه از جمله عربستان و ایران اقدام به تأسیس انجمنهای تخصصی مهندسی ارزش نمودهاند و به طور سالانه به برگزاری کنفرانسهای مهندسی ارزش میپردازند و با به کارگیری مهندسی ارزش، صرفهجوییهای بسیارخوبی به دست آورده اند.

قرعه کشی خودرو Mvm
باید با به کارگیری مهندسی ارزش، اطلاعات با کیفیت مناسب تشخیص داده شده و در اختیار کاربران قرار گیرد. برخلاف آنچه در صنایع تولیدی مرسوم است و می­توان یک روش اصلاحی را همواره در مراحل بعدی تولید یک محصول خاص نیز اجرا کرد، در طرحهای ساختمانی که هر سازه دارای شرایط ویژه­ای است، حدود به کارگیری یک روش اصلاحی مهندسی ارزش، محدود به همان پروژه است. در نتیجه افزایش بار اطلاعات است. اروپای شرقی در مرحله مقدماتی عصر اطلاعات واقع است و کشورهای این منطقه کمتر درگیر فشارهای ناشی از محدودیت زمانی و سرریز اطلاعات هستند.

مهندسی ارزش، مجموعه­ای متشکل از چندین روش فنی است که با بازنگری و تحلیل اجزای کار، قادر خواهد بود اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمان ممکن تحقق بخشد. با کمک گرفتن از مشاوران صنعتی، استفاده از استانداردهای ملی که مورد استفاده قرار میگیرد، به راه حلهای منطقی و کاهش هزینه عملیات منجر میگردد. روش «تحلیل ارزش» به عنوان یک استاندارد در شرکت جنرال الکتریک پذیرفته شد و بتدریج شرکتهای دیگر و برخی سازمانهای دولتی نیز این روش جدید را به عنوان ابزاری برای کاهش هزینههای خود به کار بستند. ᠎​!

اتریوم کلاسیک چیست
این کار از طریق معرفی سیاستهای مدیریت دانش و یا راهبرد منبع اطلاعاتی واحد صورت میگیرد که شیوهای بسیار مؤثر است، زیرا اطلاعات مناسب را در زمان مناسب به کاربران ارائه میکند. صورت گرفته است، بر مشکلات ناشی از سرریز اطلاعات تأکید میکند. روشهای سنتی کاهش هزینهها، عموماً از تجربیات گذشته، نگرشها و عادتهایی که جنبه تکرار به خود گرفته است، تبعیّت میکند و اثری از خلاقیت در آنها دیده نمی شود.

نوآوری و جنبههای کاربردی مهندسی ارزش، این روش را از روشهای سنتی و متعارف کاهش هزینه­ها، متمایز میگرداند. در مقاله حاضر تلاش شده ضمن معرفی و تبیین مهندسی ارزش و روشن ساختن جنبههای مختلف آن، به برخی از مهمترین کاربردهای آن در حوزه فعالیتهای کتابداری و اطلاعرسانی اشاره شود. حوزه کتابداری و اطلاعرسانی به دلیل درگیربودن با اطلاعات، ناخودآگاه دارای حوزه گسترده­ای شده است. طبق گزارش «خارج از ورطه»، کشورهای مختلف در مراحل گوناگونی از چرخه توسعه اطلاعرسانی قرار دارند.

، تلاشی است سازمانیافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیتهای یک طرح، ـ از زمان شکلگیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راهاندازی و بهرهبرداری ـ انجام می­شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم­ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای بشر، شناخته شده است. بنابراین، لازم است استانداردهایی برای مدیریت اطلاعات ایجاد شود. برنامه کاری مهندسی ارزش، ارائة رویکردها و عملکرد لازم برای نیل به پاسخ بهتر و مؤثرتر برای مسئله است.

رونمایی آیفون Se
را نام برد. لازم است در آینده پژوهشهایی در هر یک از این حوزهها انجام شود و هر یک از فعالیتها بر اساس معیارهای مهندسی ارزش، مورد بازنگری و بازاندیشی قرار گیرند. این در حالی است که تعداد رسانهها و مطالب آنها به سرعت روبه افزایش بوده و در شیوه استفاده از اطلاعات و مدیریت آن، تغییرات زیادی به چشم میخورد. 3. فاز عملکرد مشتمل بر کلیه تلاشهایی است که برای ارزش صورت میگیرد.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc
درحال حاضر، اجرای مهندسی ارزش جنبه جدی به خود گرفته است. سال 1964 نیروی زمینی ارتش آمریکا برنامه مهندسی ارزش را در کار خود شروع کرد. انجمن مهندسان ارزش در فرانسه، چهارمین گردهمایی بینالمللی خود را در پاریس برگزار کرد. سال 1983، انجمن مهندسان ارزش ژاپن آقای میلز را برای انجام کارهای بسیار شایسته در مهندسی ارزش، مفتخر به دو جایزه کرد چهارمین کنفرانس ملیدردهلی نوبرگزارشد. در اکتبر سال 1977 جامعه مهندسی ارزش هند () تأسیس شد و اولین کنفرانس ملی در دهلی برگزار گردید.

سال 1992 فدراسیون جهانی مهندسی ارزش تشکیل گردید. جامعه مهندسین ارزش آمریکا در واشنگتن تأسیس شد. حکومت مرکزی آمریکا بلافاصله این موضوع را شناسایی و آن را به عنوان معیار جدی برای خدمات مهندسی ارزش درآمریکا، قانونی کرد. با وجود این، نیمی از پاسخگویان احساس میکردند نمیتوانند اطلاعات گردآوری شده را کنترل کنند. 2. در فاز اطلاعات، مسئله به اشکال خاص تجزیه و از کلیگویی پرهیز میگردد. عقاید و ایدههایی که در فاز خلاقیت ایجاد گردید، تصفیه، اصلاح و ترکیب میگردند تا پیشنهاد مورد نظرحاصل شود.

6. ایدههای خلّاقی که در بالا تصفیه، ارزیابی و مقایسه شد، در فاز تحقیق و بررسی در معرض تجدید نظر قرار میگیرند. 5. در فاز ارزیابی، ذهن قضاوتگرا به فعالیت وادار میشود. دوازدهمین گردهمایی بین­المللی و هفتمین کنفرانس سالانه در شیکاگو برگزار شد. «تحلیل ارزش» به صورت یک روش فنی ویژه ، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. وی معتقد بود برخی از مواد و مصالح و طرحهای جایگزین که به طور ضروری و به علت کمبودهای زمان جنگ به کار گرفته می شدند، عملکرد بهتر و هزینة کمتری دارند.

معاون فنی بخش خریدهای شرکت جنرال الکتریک آغاز شد. ، 1383). توجه به این تعریف، روشنگر این نکته است که در مدیریت اطلاعات کیفیّت و هزینه پائین دو نکته مهم به شمار میآیند. عملکردهای اصلی و فرعی تعریف میشوند.

آخرین بروزرسانی در: