طول مطالعه: 5 دقیقه

با توجه به اینکه فاصله احداث توربین های بادی نسبتی با قطر روتور آنها دارد و با افزایش ظرفیت قطر روتور با نسبت کمتری افزایش می یابد، لذا می توان نتیجه گیری نمود که توربین های بادی با ظرفیت بالاتر در فضای اشغال شده معادل با توربین های با ظرفیت کمتر توان بیشتری را تولید می نمایند. همچنین اگر قیمت ارز افزایش یابد صرفه اقتصادی تولید برق در نیروگاه های بادی فاصله خود را با نیروگاه های گازی بیشتر می کند و نیروگاه های گازی برق گرانتری را نسبت به نیروگاه های بادی تولید می کنند.

ولادیمیر پوتین بیماری

 ​​​​.

ولادیمیر پوتین و همسرش اگر قیمت گاز به صورت ریالی افزایش پیدا کند و به قیمت ریالی گازوییل نزدیک تر شود، نیروگاه گازی با سوخت گاز نمی تواند با نیروگاه بادی رقابت نماید و هزینه تمام شده برق تولیدی آن بسیار بالا خواهد بود. نتیجه این تحقیق به محققان، سیاستگذاران و مجریان بخش انرژی کشور کمک خواهد کرد تا شناخت بیشتری را از اثرات این سیاست­ها بدست آورند و در نتیجه در صورت نیاز نسبت به بازبینی و اصلاح سیاستهای موجود اقدام نمایند. اهمیت انرژی در دنیای کنونی باعث شده تا کشورهای مختلف در صدد توسعه منابع انرژی برآمده و علاوه بر نفت، زغال سنگ و گاز- که متداول ترین و آلوده کننده ترین منابع انرژی در دنیا میباشند- سهم منابع جدید تجدیدپذیر را نیز در سبد انرژیهای خود افزایش دهند. ​​.

مبنای گردآوری اطلاعات این جدول، استفاده از آمارهای رسمی بوده است که از سازمانهایی شامل معاونت تولید شرکت توانیر(ترازنامه انرژی کشور)، دفتر مهندسی باد سازمان انرژی های نو ایران (سانا)، شرکت ملی نفت، بانک جهانی اخذ شده است. به طور مثال با توجه به اطلاعات توربین های بادی مندرج در سایت شرکت معتبر دانمارکی وستاس قطر روتور توربین بادی 660 کیلوواتی برابر 46 متر، قطر توربین بادی 2 مگاواتی برابر 110 متر و قطر روتور توربین3.3 مگاواتی برابر 117 متر است.

از طرف دیگر با توجه به نزدیک بودن هزینه تولید برق با استفاده از توربین های 660 کیلوواتی و 2 مگاواتی، ضروری است استفاده از توربین های 2 مگاواتی به دلیل بهره وری بالا و استفاده از زمین کمتر ، تبدیل انرژی بیشتری از انرژی بادی در کشور و صدای کمتر در اولویت قرار گیرد. این شاخص از جمله شاخص­های تنزیلی ارزش طرح می­باشد و برای ارزیابی یک پروژه به روش ارزش حال خالص منافع آن ابتدا باید کلیه درآمدها و هزینه ها را به ارزش حال تبدیل کرده و از تفاضل درآمدها از هزینه ها ارزش حال خالص منافع را بدست آورد. ​​!

اهمیت و سودمندی این مطالعه از آن روست که بر اساس آن معلوم میگردد که با اتخاذ کدام سناریو، قیمت تمام شده کمتری برای انرژی بادی درمقایسه با نیروگاه حرارتی (گازی ) درکشور بدست خواهد آمد و تبعات قیمتی اجرای هر سناریو چه خواهد بود. برای توضیح بیشتر تعدادی از شکل های بدست آمده در این خصوص ارائه میشود. بنائی و همکاران (1391)، به منظور ارائه راهکار حمایتی مناسب برای توسعه برق بادی، کشورهای موفق در زمینهی تولید انرژی الکتریکی از باد را مورد بررسی قرار داده­اند.

رونمایی آیفون با آهنگ ایرانی بدین منظور به ارائه نگرش علمی به این موضوع پرداخته و مسایل مختلف را مورد بررسی قرار میدهیم. لازم به توضیح است که به منظور پیاده سازی سناریوهای مختلف و سهولت در انجام محاسبات مربوط به تبعات اجرای هر سناریو، از نرم افزار استفاده شده است. با آزاد سازی قیمتها و واقعی شدن قیمت گازوئیل و گاز در کشور ایران، تولید برق با استفاده از انرژی باد قابل رقابت با دیگر منابع انرژی میباشد.

نرخی است که در آن ارزش کنونی خالص پروژه صفر میباشد. به عبارت دیگر برای دولت نیروگاهی که هزینه تمام شده تولید یک واحد انرژی الکتریکی در آن پایین تر باشد در اولویت احداث قرار می گیرد. در حالی که از دید دولت عموما سرمایه گذاری در طرح هایی انجام می شود که هزینه تمام شده پایین تری دارند. حسینی و فروز بخش (1383)، ارزیابی مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه­های برق بادی را با استفاده از نرم افزارهای و بر مبنای الگورتیم شاخصهای اقتصادی سود به هزینه و ارزش حال خالص سرمایه انجام داده­اند. ​.

با توجه به شکل 5 در صورتی که از گازوئیل برای تامین سوخت نیروگاههای گازی استفاده شود کاملا مشخص است که با توجه به قیمت بالاتر گازوئیل نسبت به گاز استفاده از نیروگاههای بادی کاملا مقرون به صرفه خواهد بود. قیمت سوخت نیروگاهها در قیمت فعلی و بر مبنای استفاده از گاز باعث خواهد شد که کماکان نیروگاههای گازی مقرون به صرفه تر باشند. در روش هزینه همتراز شده، رویکرد مشابه روش ارزش فعلی استفاده میشود.

ولادیمیر پوتین جودو از دیدگاه سهامداران و شرکای بخش خصوصی به ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی باد پرداخته اند. در بخش دوم هزینه همترازشده تولید برق، هزینه تحمیل شده بر جامعه قرار دارد که شامل هزینه­های اثرات خارجی تولید برق است. هزینه های تعمیر و نگهداری خود به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم بندی می­شوند که هزینه­های ثابت متناسب با ظرفیت نصب شده است و هزینههای متغیر به سطح تولید بستگی دارد. ​​​​​​!

ایرپاد پرو 2021 همچنین با بررسی موردی توربینهای نصب شده در منجیل و رودبار مشخص شده است که تولید سالیانه توربینها در این دو سایت از تولید سالیانه توربین های مشابه در نقاط دیگر جهان بیشتر است. در بسیاری از مطالعات، هزینه­های تولید برق بادی با سایر روش­های تولید برق مقایسه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. 2008)، با بررسی آماری تولید انرژیهای گوناگون نشان داده است که به دلیل افزایش هزینههای سرمایهگذاری در تولید انرژی، افزایش قیمت سوختهای فسیلی در طول زمان و افزایش تمایل برای محاسبه هزینه های محیطی و سودهای تولید برق، نیروگاه­های بادی وارد رقابت با نیروگاه­های متداول تولید برق میگردد.

خرید گیم تایم 90 روزه

شکل 2 نشان دهنده متغیرهایی است که برای محاسبه هزینه همتراز شده مد نظر قرار می­گیرد. همچنین در مدل ارزش حال، برای مقایسه پروژهها میبایست عمر مشترکی را برای پروژهها در نظر گرفت. این حالت در شکل 6 نمایش داده شده است. مورد مطالعه قرار داده است. در این تحقیق بر اساس روش هزینه همتراز شده قیمت برق تولیدی در این نیروگاهها با یکدیگر مقایسه شده­اند و سناریوهای مختلف قیمت سوخت (سوخت گاز طبیعی) با نرخ ارز ثابت تدوین گردیده است.

با توجه به اثر افزایش نرخ ارز بر افزایش هزینه احداث نیروگاههای بادی، بومیسازی صنعت توربینهای بادی با محوریت اجزای وارداتی در اولویت قرار گیرد. نتایج تحقیق وی نشان می­دهد که هزینه­های سیستمهای متداول با گذشت زمان بدلیل کم شدن منابع و تقویت استانداردهای آلودگی محیط زیست افزایش می­یابد. البته شرایط خاصی وجود دارد که بیودیزلهای جلبکی میتوانند با روشهای دیگر رقابت نمایند.

آخرین بروزرسانی در: