طول مطالعه: 5 دقیقه

عاملی خارج شدند (جدول4)

1998) در دو پژوهش جداگانه، پرداخت نکردن هزینه­های متحمل شده، نبود حمایت کافی، عدم نظارت، فقدان آموزش، مشکلات مربوط به ایاب و ذهاب، تعارض بین نیروهای داوطلب و کارکنان حقوق بگیر و عدم اطمینان از پوشش بیمه ای را به عنوان موانع داوطلبی در سازمان­های غیر ورزشی معرفی کردند (19).مدیران سازمان های ورزشی از جمله آموزش و پرورش برای غلبه بر مشکل کمبود نیروی انسانی در برگزاری مسابقات و سایر بخش های اجرایی و همچنین برای کاهش هزینه های عملیاتی در خصوص میزبانی مسابقات ورزشی، عموماً باید به جامعه متوسل شوند و همواره به دنبال افراد داوطلبی باشند که از عهده فعالیت های مختلف برآیند.

رونمایی آیفون ۱۳

بنابراین، با توجه به اینکه نیرو های داوطلبی نقش به سزایی در برگزاری مسابقات مختلف در سطوح ملی وبین المللی دارند و از آنجا که آموزش و پرورش با مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی برخوردار است و به نیروهای داوطلبی کمتر توجه دارد، این تحقیق در پی این است تا موانع استفاده از نیروهای داوطلب را در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج شناسایی نماید تا با اولویت بندی و برطرف کردن چنین عواملی، بتوان از سرمایه های عظیم و گرانبهای نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج نهایت استفاده را برد.

چنین فرصت­هایی می­توانند نیازهای میان فردی افراد بزرگسال را برآورده سازند تا احساس بهتری داشته باشند و اعتماد به نفس آنان را افزایش ­دهد. 2008) اظهار داشته اند که وجود نیروهای داوطلبی برای بسیاری از سازمان­های ورزشی ضروری است؛ بدین صورت که در بازی­های پارالمپیک، نیاز شدیدی به حضور نیروهای داوطلب احساس می­شود که باید این سازمان­ها با تبلیغات وسیع توسط بازاریابان باعث جذب نیروهای داوطلب شوند. همچنین، برای بررسی تفاوت بین عوامل فردی موانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش با میانگین فرضی، با توجه به سطح معناداری ≤ ./.5 ، رد و1 مورد پذیرش قرار گرفت و نشان داد که میانگین عوامل فردی موانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش، در نمونه مورد بررسی 21.51، بیشتر از حد متوسط 18، می­باشد.

باید به عنوان عوامل روانی موانع جذب و بکارگیری در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، یافته­های تحقیق برای فرضیه ششم هم مورد تایید قرار گرفت؛ به طوری که عامل اداری- سازمانی به عنوان مانع استفاده از نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج، با میانگین 14.51 از متوسط میانگین فرضی 12، بیشتر بود. یافته­های آماری پژوهش نشان داد که 40.2 درصد افراد مجرد و 59.8 درصد از افراد متاهل بودند. یافته­های تحقیق برای فرضیه پنجم نشان داد که عامل ساختاری به عنوان یکی دیگر از موانع جذب نیروهای داوطلبی در ورزش آموزش و پرورش شهرستان کرج با میانگین 12.31 از متوسط میانگین فرضی 9، بیشتر می­باشد.  ​​​​​.

میانگین تورم جهانی برای تحلیل عاملی، آزمون بارتلت ≤ ./.5 و گویه­ها 841/. به دست آمد که نشان می­دهد تحلیل عاملی برای گویه­ها مناسب می­باشد. ، عوامل اداری و سازمانی 85/.، به دست آمد. همچنین، تقاضا برای داوطلب شدن برای کمک به برنامه­ریزی و اجرای رویدادهای ورزشی همچنان رو به افزایش است. نهضت داوطلبی و خدمت رسانی به جامعه، از پدیده های دنیای معاصر است که ریشه در سنت های اجتماعی مردم سراسر جهان دارد.

گرین و چالیپ (1998) اظهار داشته اند که حفظ افراد داوطلب ضرورتا به معنای توسعه تکنیک­های جذب آنها می­باشد. گزارش شده است که در چند سال اخیر، به دلیل تاثیر گسترده حرفه­ای گرایی و نیز اعتقاد عمومی که نسبت به کارآیی بهتر افراد حرفه­ای وجود دارد، نگرش مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده توسط نیروهای داوطلب تغییر یافته است. در اهمیت و نقش نیروهای داوطلب در ارائه­ خدمات در ورزش همین بس که گردانندگان و حامیان اصلی بزرگترین و مهمترین رویداد ورزشی جهان (بازی های المپیک) که هر چهار سال یکبار برگزار می­شود، نیروها، سازمان­ها و شرکت­های داوطلب هستند (صفانیا، 1388). امروزه، افراد داوطلب می­توانند در انجمن­های مردمی یا حتی در سازمان­های دولتی و خصوصی به کار گرفته شوند.

ولادیمیر پوتین نی نی سایت

با بر عهده گرفتن برخی از برنامه­های اجتماعی مختلف در سایر کشورها توسط انجمن­های نیروهای داوطلب در تمامی سطوح، نقش دولت در برنامه ریزی کاهش می یابد. در این راستا و با بهره گیری از احساسات و نیازهای ارضا نشدة افراد، آنان را در عرصة خدمت نیروهای داوطلب در ورزش و نیز در جهت منافع جامعه و خود داوطلب تشویق کرده و سه مقولة انگیزش، فواید اجتماعی و شخصیتی را مدنظر قرار داده است (,2006). این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است.

در حقیقت، حفظ افراد داوطلب به راضی نگه داشتن آنان، برآورده کردن انتظاراتشان و در مجموع، وجود سیستم پاداش وابسته است. بنابراین برای برگزاری رویدادهای ورزشی، افراد زیادی به عنوان نیروی داوطلب در زمینه­های مختلف فعالیت می­کنند(جلالی فراهانی و علی­دوست قهفرخی، 1390). نهضت داوطلبی، فرصت­های خوبی را برای مشارکت مردان و زنان تمامی اقشار جامعه در امر ورزش و پیشرفت جوانان فراهم کرده است. به عنوان مثال، طبق آمار وزارت کار کشور انگلستان در سال 2007، سی و هفت درصد افراد در سازمان های ورزشی، تفریحی، فرهنگی یا هنری داوطلب بودند و ارزش اقتصادی معادل بیش از 14 میلیارد پوند داشتند.

قرعه کشی ایران خودرو 3 ماهه
میانگین سنی مشارکت کنندگان در تحقیق، زیر 20سال و 10.3 درصد افراد در سنین 21 تا 30 سال، 24.8 درصد افراد در سنین 31 تا 40 سال، 30.8 درصد افراد در سنین 41 تا 50 سال و 19.7 درصد افراد در سنین 51 سال تا 60 سال و 14.5 درصد افراد در سنین 61 سال و بالاتر بودند. برای این منظور، محققان ضمن بررسی کتاب های دانشگاهی و مقالات متعدد علمی و مصاحبه با استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران و خبرگان در این زمینه، فهرستی از مهمترین متغیرهای بازدارندگی نیروهای داوطلب برای مشارکت در ورزش آموزش و پرورش تهیه و پرسشنامه­ای ساخته شد.

علت تورم جهانی
حضور نیروهای داوطلب با کیفیت، علاوه بر اینکه منافع مالی و سرمایه­ای برای سازماندهی ورزشی به همراه دارد، اعتبار برنامه­ها و مسابقات ورزشی را در جامعه افزایش می­دهد. ارتباط کم فعالیت­های نیروهای داوطلب با شغل افراد یا آینده شغلی آنها با بار عاملی 848/. بیشترین تاثیر را در عوامل قانونی داشت. نتایج این تحقیق با یافته های پژوهش کیلیو و دوهرتی (2005)، ماچین و همکاران (2008) و رمضانی نژاد و همکاران (1388) همسو می باشد.

تجارب نامطلوب گذشته افراد از شرکت در فعالیت های نیروهای داوطلب در ادارات آموزش و پرورش. از نظر میزان تحصیلات، 10.3 درصد از افراد دیپلم، 35 درصد فوق دیپلم، 35 درصد از افراد لیسانس و 19.7 درصد از افراد فوق لیسانس و بالاتر بودند. برای وزن دهی گویه­ها از تحلیل عاملی استفاده شد. در سراسر دنیا، گرو­های وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیت­های داوطلبی می­کنند.

آخرین بروزرسانی در: