طول مطالعه: 5 دقیقه

این وضعیت مشابه همان وضعیتی است که دولت ترامپ با تبدیل به اسلحه کردن دلار به وجود آورده است و اعتماد عمومی به دلار را کاهش داده است. مشکل سوم این است که امریکا اگر بخواهد جریان خروج دلار را از امریکا متوقف کند، بهترین راه این است که تقاضای دلار را در خارج از امریکا کاهش دهد. تا زمانی که دلار ارز بینالمللی برای مبادلات است و بانکهای مرکزی در دنیا ترجیح میدهند ذخایر ارزی خود را به دلار نگه دارند، تقاضای بالای دلار باعث خواهد شد قیمت آن افزایش یابد و درنتیجه صادرات امریکا گران شود.

بورس استانی ایتالیا
شاید دولتها ترجیح میدهند تا یورو را زودتر خرج کنند و دلار را بهعنوان جزیره ثبات در خزانه محفوظ نگاه دارند. وضعیت یورو در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل بهتر شده است. بخش دوم به وضعیت یورو و تا حدی یوآن و موضع کشورها در این نبرد ارزی پرداخته خواهد شد. و خیلی از کشورها اطمینانی به ثبات ارزی این کشورها ندارند. کشوری که میخواهد ارز ملیاش یک ارز بینالمللی شود باید به حفظ ثبات آن متعهد باشد. اول اینکه حداقل تا آینده قابل پیشبینی دلار بهصورت ارز مسلط باقی خواهد ماند و جمهوری اسلامی فعلاً باید سیاست خارجی خود را با نظام بینالمللی که در آن دلار امریکا ارز مسلط است تنظیم کند.

راهحل سوم هم که اخیراً مطرحشده ارزهای دیجیتال است که پرداختن به آن بحث طولانی دیگری را میطلبد. فقط اشاره میشود که با توجه به اینکه نرخ تبادلات در ارزهای دیجیتال از طریق یک الگوریتم بهطور خودکار تعریف میشود، برای بسیاری نقض حاکمیت به حساب میآید. این موضوع آنقدر برای جهان مهم بود که برجام وقتی امضا شد خبر دوم رسانههای بینالمللی بود. خبر اول توافق اتحادیه بر سر بدهیهای یونان بود. دانلد ترامپ از ابتدای مبارزات انتخاباتی بر معضل بالا بودن بدهیهای امریکا تأکید میکرد. ​!

تورم اقتصاد جهانی با توجه به اینکه بخش اول استدلال این گزارش اینجا پایانیافته است، لازم است مجدداً تأکید شود که چنین رویکردی در قبال دلار برای کسانی مانند اوباما که امریکا را ضامن نظم و هنجارهای بینالمللی میدانند درخور شأن امریکا نیست و سیاستهای تجاری ترامپ در داخل امریکا مخالفان زیادی هم دارد. به همین دلیل این موضوع بحث اقتصاد سیاسی است و صرفاً بحثی اقتصادی نیست. به همین دلیل هژمون بودن با ابرقدرت بودن تفاوت دارد. هژمون ابرقدرتی است که مشروعیت هم دارد و در سایه همین مشروعیت میتواند هم قواعد بینالمللی را وضع و هم اجرای آنها را تضمین کند.

دلار در سال ۲۰۱۷، ۴۰ درصد پرداختهای بینالمللی را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل دو درصد افت کرده است. در این نمودار بهخوبی نقش یورو نسبت به دلار در بخشهای مختلف نظام پولی بینالمللی نشان داده شده است. دلار فقط برای مبادله کالا در امریکا استفاده نمیشود بلکه ابزاری است برای مبادله کالا در بیش از نیمی از اقتصاد جهان، درحالیکه ریال فقط برای حجم کالا در ایران استفاده میشود. یکی از دلایل رهاکردن تعهد امریکا به دلارپایه طلا همین رشد اقتصادی جهان، نیاز به دلار بیشتر برای مبادله کالاهای اضافی تولیدشده و درعینحال ثابت بودن میزان ذخایر طلای دنیا بود.

خزانهداری امریکا برای مقابله با آن مجبور خواهد شد تا نرخ بهره را افزایش دهد. قرار بود تبدیل به یک ارز ذخیرهای شود اما کشورها به آن اعتماد نکردند. دوم اینکه آن کشور سابقه بدی در دستکاری ارزی نداشته باشد تا بتوان به ثبات آن اعتماد داشت. اگر این کار در زمان رونق انجام شود، شاید چندان تأثیرگذار نباشد، اما در زمانی که اقتصاد امریکا در رکود است، فدرال رزرو امکان چندانی برای بالابردن نرخ بهره نخواهد داشت.

خرید گیم تایم 2 ماهه
برای این کار بانک مرکزی باید از روابط پولی استفاده کند که توانایی تأثیرگذاری بر حجم ریال موجود در کشور را داشته باشد؛ اما دولت امریکا باید بسیار بیشتر از هر دولت دیگری اهرم نرخ بهره را جابجا کند تا بتواند ارزش دلار را تغییر دهد. درنتیجه آن میزانی از اعتبار باید وجود داشته باشد که خریداران تمایلی به خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آن کشور با نرخ بهره پایین را داشته باشند. موضوعی که قبلاً هم به آن اشاره شد، ظهور احزاب دست راستی در اتحادیه است که انسجام منطقه یورو را تهدید میکند. ​&;​.

هزینهها و دردسرهای نگهداری یک ارز بینالمللی بهقدری زیاد است که شاید اگر میدانستید از داشتن آن انصراف میدادید. تمام این هزینهها برمیگردد به همان کلمه “اعتبار “. اگر هم امکان دستکاری الگوریتم توسط کشورها پذیرفته شود، باز همان دشواری حصول توافق اینجا هم پدیدار میشود. همانطور که دیده میشود یورو علیرغم نوسانات زیادی که در برابر دلار داشته است، امروز تقریباً همان جایی است که در ابتدای شکلگیری آن در سال ۱۹۹۹ بوده است. ضمن اینکه مسلط شدن یورو و یوآن در بازار پولی بینالمللی، الزاماتی بر آنها مترتب میکند که باعث میشود در برابر کشورهایی که نظم بینالمللی را به چالش میکشند موضع سختتری نسبت به زمانی که چنین نقشی را نداشتند بگیرند.

ایرپاد پرو 206 حمایت کشورهای عربی نفتخیز از دلار: مبنای اندازهگیری ارزشها در بازار جهانی نفت تحت تأثیر سیطره کشورهای عربی بر این بازار، دلار است. ضامن امنیت ژاپن، امریکاست و ضامن امنیت سویس بیطرفی و احاطه آن در میان کشورهایی است که امنیت بالایی دارند. کشف معادن جدید طلا ثبات کلی آن را از بین نمیبرد؛ اما در دنیای مدرن که پیشرفت اقتصادی و افزایش حجم ثروت و تولید به یک قاعده تبدیل شده است، مقدار ثابت طلا برای آن ثبات نمیآورد.

مسکن ملی شیراز

چهارم اینکه کشور طالب یک ارز بینالمللی باید بتواند در مقابل سیاستهای تجاری کشورهای دیگر مقاومت کند. حال ببینیم کشوری مانند امریکا که مسئولیت یک ارز بینالمللی را به دوش میکشد، چه هزینههایی را باید تحمل کند. شاید رئیسجمهور امریکا بدش نمیآید بقیه کشورها دست از سر دلار بردارند و ارزهای دیگر را هم وارد سبد ارزی بانکهای مرکزی خود کنند. حرکت در جهت بینالمللی کردن ارزهای گروه بریکس و اتحادیه اروپا حتی صرفنظر از موضعگیریهای اخیر ایالاتمتحده، مدتهاست که شروعشده و قطعاً در سالهای آینده با قدرت و سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، اگرچه نمیتوان گفت که لزوماً نظام چندقطبی ارزی با ثباتتر از نظام تکقطبی دلارپایه است.

زلنسکی قبل از ریاست جمهوری
اگر عبارت “” را گوگل کنید، در اولین نتیجه گوگل به شما میگوید ارزش یک ریال ایران معادل ۰٫۰۰۰۰۲۴ یک دلار است. در اینجا دلار حاکم مطلق است. به دلار اعلام میشود. اگرچه سه کارکرد پول بهنوعی به هم مرتبطاند، اما تا حدی از هم مستقل هم هستند. البته کشورها میتوانند امنیت خود را به طرق دیگر هم به دست آورند. انجام هر سه کارکرد مستلزم وجود یکچیز است: ثبات.

مسئله صرف وجود بحران نیست.

آخرین بروزرسانی در: