طول مطالعه: 5 دقیقه

در سال­های گذشته همواره درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت بوده که به تامین نیاز واردات کمک می­کرده است. از این مقدار تولید، در این دوره ایران حدود یک میلیون بشکه را صادر نموده و بقیه تولید صرف مصرف داخلی شده است. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم.

رئال مادرید مایورکا همچنین روند رشد تولید ناخالص داخلی کشور (رشد اقتصادی) به قیمت ثابت (سال83) بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشاندهنده رشد منفی کشور است(جدول1). بررسی چشم­انداز جهانی نفت تا سال 2040 نشان می­دهد، سرمایه­گذاری در زمینه­های پایین دستی نفت در سال­های آینده از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است. همان طور که مشاهده می­شود، سوخت خودروها در آینده به سمت گاز مایع، گاز طبیعی و سوختهای هیبرید برقی شارژی (- ) می­رود و این نوع خودرو­ها افزایش می­یابند در حالی­که مصرف سوخت­های بنزینی افزایش کمی یافته و سوخت­های دیزلی تا حدودی ثابت باقی می­ماند.

قیمت ایرپاد پرو 2021

در نمودار 26، تعداد خودرو بر حسب نوع سوخت در جهان تا سال 2040 پیش­بینی شده است. با توجه به اینکه دوره برنامه پنجم توسعه در سال 94به اتمام خواهد رسید و در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور برای سال­های99- 1395 هستیم، بر آن شدیم تا پس از تحلیل نوسانات متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در سال­های اخیر و سپس پیش­بینی اوضاع اقتصاد ایران بر اساس چشم­اندازهای جهانی اقتصاد خصوصاً در حوزه نفت و گاز تا سال2040، راهکارها و سیاستهای مناسبی را بر اساس خط مشی­های اقتصاد مقاومتی برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد دهیم.

وضعیت بخش صنعت و پتروشیمی بعنوان دومین متقاضی نفت در آینده، جالب توجه است. تغییرات نرخ ارز کشور در سال­های 93-71، نشان می­دهد نرخ ارز در کشور دستخوش نوسانات زیادی بوده است بطوری­که طی دوره 10ساله 71 تا 80 نرخ ارز، تقریباً ثابت بوده و از 1459ریال در سال 71 به 1755ریال در سال80 رسیده است (دومین سال برنامه سوم توسعه) یعنی طی10سال حدود 17% افزایش یافته است. به عبارت دیگر در این دوره، دولت با دسترسی به درآمدهای آسان نفتی، مبادرت به افزایش واردات میکند تا سطح فزاینده قیمتها را کنترل کند اما غافل از اینکه افزایش واردات به ویژه واردات کالا و خدمات ارزان قیمت رقابتپذیری تولیدات داخل را دچار اختلال میکند.

وجه مشترک این دو عامل، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. در سال­های قبل از انقلاب از سال 39 تا 42 روند نزولی را طی کرده (از 9% به 4.7% رسید). نمودار 5 نرخ بیکاری را طی سال­های 76 تا تابستان 93 نشان می­دهد. تغییرات نرخ بیکاری بر حسب مناطق شهری و روستایی طی سال­های 76 تا 92 نیز نشان می­دهد که به جز سال 76، در بقیه سال­ها نرخ بیکاری در مناطق روستایی همواره پایین­تر از مناطق شهری بوده است (نمودار 6). کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی­شدن آن در سال 93 می­تواند تا حدودی امیدوارکننده باشد.  ​​​​.

رئال مادرید ورزش ۳ نوسانات درآمد ارزی نفت طی سال­های 91-52 کاهش ارزش دلاری صادرات نفتی ایران را در سال 91 نشان می­دهد(نمودار9). درخصوص سایر صنایع طی دوره 2010- 1980، تقاضای نفت منفی بوده اما طی سال­های2040-2010، افزایش قابل چشمگیری یافته و مثبت میگردد (نمودار20). اما ایران جزء کشورهای دارای پتانسیل تولید گاز شیل و نفت شیل نیست. در میان کشورهای مورد بررسی قطر با 368 خودرو و امارات و بلغارستان با 362 خودرو به ازای هر 1000 نفر، بیشترین میزان و نیجریه با 34 و عراق با 25 خودرو به ازای هر 1000 نفر کمترین میزان خودرو را نسبت به جمعیت کشور دارند. ​&;.

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401 این در حالی است که میزان تقاضای جهانی نفت در فصل دوم و سوم سال 2014 به ترتیب 5/91 و 1/93 میلیون بشکه در روز بوده است. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم.

کاهش شدید قیمت نفت که از تابستان 2014 آغاز شده، نشان­دهنده تغییرات ساختاری مهم بازار جهانی نفت است. اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

چشمانداز رشد جهانی تقاضای نفت بر حسب بخشهای اقتصادی در کشورهای ، تاریک است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی­بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاستهای اقتصادی نامناسب و تکانه­های ناشی از تحریم­های خارجی برمی­گردد. هدف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد.

وابستگی درآمد دولت و درآمد ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی کشور می­باشد و تا موقعی که راه­حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. در کشورهای تا سال 2000 در حال افزایش بوده و پس از آن کاهش یافته است. از طرف دیگر، کشورهای تولیدکننده نفت (از جمله اوپک)، 33% کل قیمت پمپ سوخت را بدست می­آورند. در بین کشورهای ، کشورهای آمریکایی و در بین کشورهای در حال توسعه، چین در زمینه کاربرد نفت وضعیت ثابتی داشته و رشدشان صفر خواهد بود.

واردات خودرو 1401
در حالیکه در دوره 2010- 1980، تقاضای نفت جهت تولید برق مثبت بوده است. بر اثر کاهش درآمدهای نفتی در سال­های اخیر هم بدلیل کاهش مقدار صادرات و هم کاهش قیمت نفت، تراز بازرگانی کشور بدون احتساب صادرات نفت و میعانات گازی در مجموع با کسری بیشتری مواجه شده است. برنامه­ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می­کند با هرگونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه­ای انتخاب شود که خطرپذیری­ها و نااطمینانی­های تحقق اهداف آن به حداقل برسد.

مقاومسازی اقتصاد در برابر خطرپذیریهای موجود. یکی مربوط به سال­های73 (35.2%) و 74 (49.4%) بوده و دیگری را در سال­های 91 (30.5%) و 92 (34.7%) شاهده بوده­ایم. تنها نرخ بیکاری روند مطلوب رو به کاهشی را طی کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره­های مختلف دستخوش نوسانات فراوانی بوده است. بدین ترتیب با افزایش درآمد نفتی، سهم خالص تولید کاهش و سهم تولید مونتاژ افزایش مییابد و لذا ظرفیت اشتغال زایی نیز کاهش مییابد.

ب- تأمین­کننده بخش عمده ارز مورد نیاز واردات کشور است.

آخرین بروزرسانی در: