آخرین مطالب

منبع تصویر تحویل پیام مکتوب اسماعیل هنیه به پوتین (اسماعیل هنیه،ولادیمیر پوتین ) پایگاه خبری قدیری نیوز درباره او

طول مطالعه: 5 دقیقه

وزارت بهداشت با اطلاع از این ذخایر تمدنی و اندوختههای فرهنگی و با انتخاب شعارهایی با درونمایه مذهبی سعی در استفاده از این داشتههای فرهنگی در مبارزه با ویروس...