آخرین مطالب

اینترنت در الگوی دوم (2) ادامه مطلب

طول مطالعه: 5 دقیقه

این روش در مقایسه با روش کنونی صادرات نفت خام که همراه با نوسانات شکننده است، به مراتب مطلوب­تر خواهد بود. نوسانات درآمد ارزی نفت طی سال­های 91-52 کاهش ارزش...